VR之家 - 打造绿色软件APP,免费游戏,vr资源下载基地
您现在的位置:首页变态手游啪啪三国(送GM10万充)

啪啪三国(送GM10万充)

上线直达VIP12、钻石28888、GM特权,在线领一万抽。

啪啪三国(送GM10万充)
游戏大小: 292.3MB 游戏分类: 卡牌
游戏语言: 简体中文 游戏授权: 免费游戏
支持系统: 安卓 更新时间: 2022-05-23
相关标签: bt手游 卡牌 策略
array(72) {
 ["id"] => int(35089)
 ["classid"] => int(105)
 ["ttid"] => int(0)
 ["onclick"] => int(127684)
 ["plnum"] => int(0)
 ["totaldown"] => int(2327)
 ["newspath"] => string(0) ""
 ["filename"] => string(11) "ppsgsGM10wc"
 ["userid"] => int(10)
 ["username"] => string(7) "chenxin"
 ["firsttitle"] => int(0)
 ["isgood"] => int(1)
 ["ispic"] => int(0)
 ["istop"] => int(0)
 ["isqf"] => int(0)
 ["ismember"] => int(0)
 ["isurl"] => int(0)
 ["truetime"] => int(1653266830)
 ["lastdotime"] => int(1653269806)
 ["havehtml"] => int(0)
 ["groupid"] => int(0)
 ["userfen"] => int(0)
 ["titlefont"] => string(0) ""
 ["titleurl"] => string(13) "/ppsgsGM10wc/"
 ["stb"] => int(1)
 ["fstb"] => int(1)
 ["restb"] => int(1)
 ["keyboard"] => string(0) ""
 ["title"] => string(31) "啪啪三国(送GM10万充)"
 ["newstime"] => int(1653266830)
 ["titlepic"] => string(111) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/462a667776881eeb0c42ab132544d2e6.png?x-oss-process=style/w100"
 ["titleseo"] => string(0) ""
 ["smalltextseo"] => string(0) ""
 ["type"] => string(3) "|1|"
 ["version"] => string(5) "4.8.3"
 ["platform"] => string(6) "安卓"
 ["down_a"] => string(44) "https://fb.3733.com/apk?t=/ppsgsGM10wc&c=181"
 ["size_a"] => string(7) "292.3MB"
 ["down_i"] => string(60) "https://xapi.3733.com/mobile.php/Mobile/Game/sub?appid=69155"
 ["size_i"] => string(0) ""
 ["down_p"] => string(0) ""
 ["size_p"] => string(0) ""
 ["smalltext"] => string(66) "上线直达VIP12、钻石28888、GM特权,在线领一万抽。"
 ["indexpic"] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/b7ddfc80e4e36f99f663608f560367af.jpg"
 ["source_id"] => string(0) ""
 ["morepic"] => array(5) {
  [0] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/bc2134302bc8fe9094b7b6b55d7ba10b.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/bc2134302bc8fe9094b7b6b55d7ba10b.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
  [1] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/4ed33782f2b967d16c3d166fd59723aa.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/4ed33782f2b967d16c3d166fd59723aa.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
  [2] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/3188b4fd4ab52bd8f5566f0fc16e6574.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/3188b4fd4ab52bd8f5566f0fc16e6574.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
  [3] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/aa50d3936ba60f13470707521e7f2731.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/aa50d3936ba60f13470707521e7f2731.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
  [4] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/4b4052aaa6202319826a6941fa5c56b6.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/4b4052aaa6202319826a6941fa5c56b6.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
 }
 ["newstext"] => string(630) "<p>《啪啪三国-送GM10万充》是一款3D卡牌策略游戏,以气势恢宏的3D即时战场为最大特色,战场可容纳近千名士兵同屏厮杀,玩家可以体验到移动端游戏从未有过的史诗战斗!上线领取临江小乔、卧龙诸葛等绝世神将,GM资源豪华开局,免费点充得海量钻石,无限抽奖得强力道具,助你纵横乱世。百种武将选择搭配倾尽策略,华丽技能组合颠覆您的视觉!24K纯度历史还原,您将成为三国之外的第4势力,一统版图,成就霸业。啪啪三国,内涵的不止是名字。你的新三国。<br/></p>"
 ["features"] => string(431) "<p>1.上线直达VIP12、钻石28888、GM特权,在线领一万抽。<br/>2.每档位首冲翻倍!充值比例1:1000<br/>3.登陆即送临江小乔、鬼神吕布,首充送毕业赵云,海量战力提升,神级装备!打关推图势如破竹!<br/>------------------<br/>后缀说明:上线免费激活刷充特权,无限刷充,手速封神轻松拿满钻石,最终收益无上限。<br/>------------------</p>"
 ["activity"] => string(0) ""
 ["language"] => string(12) "简体中文"
 ["is_gs"] => int(1)
 ["operation"] => int(0)
 ["caiji_id"] => string(5) "39942"
 ["gametype"] => string(1) "5"
 ["is_peas"] => int(0)
 ["is_channel"] => int(0)
 ["is_show_down"] => int(1)
 ["packageName"] => string(19) "com.ppsgshwc.yy3733"
 ["game_rate"] => string(6) "1:1000"
 ["pay_rebate"] => string(0) ""
 ["is_show"] => int(1)
 ["extend"] => NULL
 ["packageName_bak"] => string(0) ""
 ["updateUser"] => string(0) ""
 ["classInfo"] => array(81) {
  ["classid"] => int(105)
  ["bclassid"] => int(69)
  ["classname"] => string(12) "变态手游"
  ["sonclass"] => string(0) ""
  ["is_zt"] => int(0)
  ["lencord"] => int(10)
  ["link_num"] => int(10)
  ["newstempid"] => int(18)
  ["onclick"] => int(0)
  ["listtempid"] => int(27)
  ["featherclass"] => string(4) "|69|"
  ["islast"] => int(1)
  ["classpath"] => string(7) "game/bt"
  ["classtype"] => string(5) ".html"
  ["newspath"] => string(0) ""
  ["filename"] => int(3)
  ["filetype"] => string(5) ".html"
  ["openpl"] => int(0)
  ["openadd"] => int(1)
  ["newline"] => int(10)
  ["hotline"] => int(10)
  ["goodline"] => int(10)
  ["classurl"] => string(0) ""
  ["groupid"] => int(0)
  ["myorder"] => int(0)
  ["filename_qz"] => string(0) ""
  ["hotplline"] => int(10)
  ["modid"] => int(13)
  ["checked"] => int(1)
  ["firstline"] => int(10)
  ["bname"] => string(12) "变态手游"
  ["islist"] => int(0)
  ["searchtempid"] => int(0)
  ["tid"] => int(13)
  ["tbname"] => string(4) "game"
  ["maxnum"] => int(0)
  ["checkpl"] => int(0)
  ["down_num"] => int(2)
  ["online_num"] => int(2)
  ["listorder"] => string(7) "id DESC"
  ["reorder"] => string(13) "newstime DESC"
  ["intro"] => string(12) "栏目简介"
  ["classimg"] => string(0) ""
  ["jstempid"] => int(1)
  ["addinfofen"] => int(0)
  ["listdt"] => int(0)
  ["showclass"] => int(0)
  ["showdt"] => int(0)
  ["checkqadd"] => int(0)
  ["qaddlist"] => int(0)
  ["qaddgroupid"] => string(0) ""
  ["qaddshowkey"] => int(0)
  ["adminqinfo"] => int(0)
  ["doctime"] => int(0)
  ["classpagekey"] => string(15) "页面关键字"
  ["dtlisttempid"] => int(27)
  ["classtempid"] => int(1)
  ["nreclass"] => int(0)
  ["nreinfo"] => int(1)
  ["nrejs"] => int(0)
  ["nottobq"] => int(0)
  ["ipath"] => string(1) "/"
  ["addreinfo"] => int(1)
  ["haddlist"] => int(0)
  ["sametitle"] => int(0)
  ["definfovoteid"] => int(0)
  ["wburl"] => string(0) ""
  ["qeditchecked"] => int(0)
  ["wapstyleid"] => int(0)
  ["repreinfo"] => int(0)
  ["pltempid"] => int(0)
  ["cgroupid"] => string(0) ""
  ["yhid"] => int(0)
  ["wfid"] => int(0)
  ["cgtoinfo"] => int(0)
  ["bdinfoid"] => string(0) ""
  ["repagenum"] => int(0)
  ["keycid"] => int(0)
  ["allinfos"] => int(2228)
  ["infos"] => int(2144)
  ["addtime"] => int(1528192135)
 }
 ["unzippic"] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202205/462a667776881eeb0c42ab132544d2e6.png"
 ["cat"] => string(6) "卡牌"
 ["filesize"] => string(7) "292.3MB"
 ["xbpy"] => string(66) "上线直达VIP12、钻石28888、GM特权,在线领一万抽。"
 ["softsay"] => string(618) "《啪啪三国-送GM10万充》是一款3D卡牌策略游戏,以气势恢宏的3D即时战场为最大特色,战场可容纳近千名士兵同屏厮杀,玩家可以体验到移动端游戏从未有过的史诗战斗!上线领取临江小乔、卧龙诸葛等绝世神将,GM资源豪华开局,免费点充得海量钻石,无限抽奖得强力道具,助你纵横乱世。百种武将选择搭配倾尽策略,华丽技能组合颠覆您的视觉!24K纯度历史还原,您将成为三国之外的第4势力,一统版图,成就霸业。啪啪三国,内涵的不止是名字。你的新三国。"
 ["banben"] => string(5) "4.8.3"
 ["download"] => array(2) {
  ["azurl"] => string(53) "https://www.vrzhijia.com/game/downs_az_105_35089.html"
  ["iosurl"] => string(54) "https://www.vrzhijia.com/game/downs_ios_105_35089.html"
 }
}
安卓版下载 苹果版下载
扫一扫,下载更方便

热门合集

更多

介绍

《啪啪三国-送GM10万充》是一款3D卡牌策略游戏,以气势恢宏的3D即时战场为最大特色,战场可容纳近千名士兵同屏厮杀,玩家可以体验到移动端游戏从未有过的史诗战斗!上线领取临江小乔、卧龙诸葛等绝世神将,GM资源豪华开局,免费点充得海量钻石,无限抽奖得强力道具,助你纵横乱世。百种武将选择搭配倾尽策略,华丽技能组合颠覆您的视觉!24K纯度历史还原,您将成为三国之外的第4势力,一统版图,成就霸业。啪啪三国,内涵的不止是名字。你的新三国。

游戏特色

1.上线直达VIP12、钻石28888、GM特权,在线领一万抽。
2.每档位首冲翻倍!充值比例1:1000
3.登陆即送临江小乔、鬼神吕布,首充送毕业赵云,海量战力提升,神级装备!打关推图势如破竹!
------------------
后缀说明:上线免费激活刷充特权,无限刷充,手速封神轻松拿满钻石,最终收益无上限。
------------------

截图

 • 啪啪三国(送GM10万充)(1)
 • 啪啪三国(送GM10万充)(2)
 • 啪啪三国(送GM10万充)(3)
 • 啪啪三国(送GM10万充)(4)
 • 啪啪三国(送GM10万充)(5)

啪啪三国(送GM10万充) 安卓版

操作系统:Android 游戏大小:292.3MB 版本:v4.8.3

点击反馈,游戏 下载失败?游戏下载后 无法使用?VR之家小编十二分诚意等待着您的投诉与建议

APK文件怎么打开,下载APK文件如何安装到手机?推荐使用 3733游戏盒

专题

好玩新开3d网络游戏 21款游戏
好玩新开3d网络游戏
最新3d网游什么好?现在市面上有不少3D网络游戏,但是很多玩家不知道究竟什么3D游戏好玩,所以我们专门通过专题准备了一些好玩新开3d网络游戏,想要体验新出好玩的3D游戏就赶紧来我们的专题里看看吧。

游戏库

更多

相关文章

更多

关于我们 网站帮助 网站声明 广告合作 RSS 软件提交 网站地图

Copy 2016 vrzhijia.com. All Rights Reserved. 闽ICP备19010444号-3

健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防上当受骗 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

本站资源均收集整理于互联网,其著作权归原作者所有,如果有侵犯您权利的资源,请来信告知,我们将及时撤销相应资源。