VR之家 - 打造绿色软件APP,免费游戏,vr资源下载基地
您现在的位置:首页手机网游魔兽大冒险-送200抽福利

魔兽大冒险-送200抽福利

高爆福利召唤,探索异界冒险

魔兽大冒险-送200抽福利
游戏大小: 1287MB 游戏分类: 卡牌,放置,角色
游戏语言: 游戏授权: 免费游戏
支持系统: 安卓 更新时间: 2022-07-26
相关标签: 卡牌 策略 冒险 副本 探索
array(74) {
 ["id"] => int(36632)
 ["classid"] => int(117)
 ["ttid"] => int(0)
 ["onclick"] => int(360)
 ["plnum"] => int(0)
 ["totaldown"] => int(424)
 ["newspath"] => string(0) ""
 ["filename"] => string(5) "36632"
 ["userid"] => int(1)
 ["username"] => string(5) "admin"
 ["firsttitle"] => int(0)
 ["isgood"] => int(0)
 ["ispic"] => int(0)
 ["istop"] => int(0)
 ["isqf"] => int(0)
 ["ismember"] => int(0)
 ["isurl"] => int(0)
 ["truetime"] => int(1658825965)
 ["lastdotime"] => int(1658825965)
 ["havehtml"] => int(0)
 ["groupid"] => int(0)
 ["userfen"] => int(0)
 ["titlefont"] => string(0) ""
 ["titleurl"] => string(16) "/game/36632.html"
 ["stb"] => int(1)
 ["fstb"] => int(1)
 ["restb"] => int(1)
 ["keyboard"] => string(200) "魔兽大冒险-送200抽福利,魔兽大冒险-送200抽福利下载,魔兽大冒险-送200抽福利官方下载,魔兽大冒险-送200抽福利免费下载,魔兽大冒险-送200抽福利版"
 ["title"] => string(31) "魔兽大冒险-送200抽福利"
 ["newstime"] => int(1658825965)
 ["titlepic"] => string(128) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/webp/w120q90/Wali/bc2ddc906cf10edd3afe34905491e8e2.webp?x-oss-process=style/w100"
 ["titleseo"] => string(0) ""
 ["smalltextseo"] => string(0) ""
 ["type"] => string(7) "|1|7|2|"
 ["version"] => string(5) "1.0.5"
 ["platform"] => string(6) "安卓"
 ["down_a"] => string(110) "https://wap.game.xiaomi.com/index.php?c=app&v=download&package=com.lcat.msdmx.mi&channel=meng_1439_352_android"
 ["size_a"] => string(6) "1287MB"
 ["down_i"] => string(0) ""
 ["size_i"] => string(0) ""
 ["down_p"] => string(0) ""
 ["size_p"] => string(0) ""
 ["smalltext"] => string(39) "高爆福利召唤,探索异界冒险"
 ["indexpic"] => string(0) ""
 ["source_id"] => string(0) ""
 ["morepic"] => array(6) {
  [0] => array(3) {
   [0] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/5ab37cb51b1052aea7e72ba883cf8f54.webp"
   [1] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/5ab37cb51b1052aea7e72ba883cf8f54.webp"
   [2] => string(32) "https://img.vrzhijia.com截图1
"
  }
  [1] => array(3) {
   [0] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/01f8faeb4543e338b57bd8062d0e5b43.webp"
   [1] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/01f8faeb4543e338b57bd8062d0e5b43.webp"
   [2] => string(32) "https://img.vrzhijia.com截图2
"
  }
  [2] => array(3) {
   [0] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/58eae3a9841dcd6c0b68f5b49a82fc52.webp"
   [1] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/58eae3a9841dcd6c0b68f5b49a82fc52.webp"
   [2] => string(32) "https://img.vrzhijia.com截图3
"
  }
  [3] => array(3) {
   [0] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/0fb319e22afd349de1f5b46c8aad8d72.webp"
   [1] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/0fb319e22afd349de1f5b46c8aad8d72.webp"
   [2] => string(32) "https://img.vrzhijia.com截图4
"
  }
  [4] => array(3) {
   [0] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/2227c81cdcfc18664fa7de632374b1e1.webp"
   [1] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/2227c81cdcfc18664fa7de632374b1e1.webp"
   [2] => string(32) "https://img.vrzhijia.com截图5
"
  }
  [5] => array(3) {
   [0] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/719ace8fe67f3a8c67d494463529b2a6.webp"
   [1] => string(107) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/jpeg/w600h60/AppStore/719ace8fe67f3a8c67d494463529b2a6.webp"
   [2] => string(31) "https://img.vrzhijia.com截图6"
  }
 }
 ["newstext"] => string(1281) "《魔兽大冒险》融合冒险探索+放置卡牌玩法,游戏侧重保留纯粹的抽卡快感,加入冒险手游对未知副本猎奇心的期待,冒险之旅即将启程。上线百抽福利从不吝啬,轻松组建属于自己的羁绊阵容。   通过减少前期过度分散培养系统,还原儿时集卡游戏那份最简单,喜欢冒险的快乐。卡组阵容混搭、布阵微调、羁绊合击、副阵助威,每次指尖微操将是策略智慧的体现,一场冒险激战胜负的关键。各位即将踏入异世界的冒险家:你们好!命运让彼此能在《魔兽大冒险》相遇。  异世界资源逐渐匮乏,不同种族间利益平衡彻底崩塌,导致神灵种族撕毁联盟誓约,毁灭着异世界建立秩序!  强大神灵种族扮演它虚假正义使命,将魔兽族嗤之为资源匮乏的始作俑者,蒙骗其各异族加入神灵族阵营,被不断同化为神灵族的爪牙,神灵族同恶鹰般展开对魔兽族的围剿打压,恢复往日平静已成为最奢望的祈愿。  反抗的故事就此展开,虽然神灵族的行为将会消灭这个世界,但一群魔兽族年轻的“你”决定用对自己方式与虚假的神灵种族掀起反旗,甘愿成为「冒险者」。"
 ["features"] => string(0) ""
 ["activity"] => string(0) ""
 ["language"] => string(0) ""
 ["is_gs"] => int(1)
 ["operation"] => int(0)
 ["caiji_id"] => string(5) "39972"
 ["gametype"] => string(0) ""
 ["is_peas"] => int(0)
 ["is_channel"] => int(0)
 ["is_show_down"] => int(1)
 ["packageName"] => string(0) ""
 ["game_rate"] => string(0) ""
 ["pay_rebate"] => string(0) ""
 ["is_show"] => int(1)
 ["extend"] => NULL
 ["packageName_bak"] => string(0) ""
 ["updateUser"] => string(0) ""
 ["down_i_bak"] => string(0) ""
 ["platform_bak"] => string(8) "|安卓|"
 ["classInfo"] => array(81) {
  ["classid"] => int(117)
  ["bclassid"] => int(69)
  ["classname"] => string(12) "手机网游"
  ["sonclass"] => string(0) ""
  ["is_zt"] => int(0)
  ["lencord"] => int(10)
  ["link_num"] => int(10)
  ["newstempid"] => int(24)
  ["onclick"] => int(0)
  ["listtempid"] => int(35)
  ["featherclass"] => string(4) "|69|"
  ["islast"] => int(1)
  ["classpath"] => string(7) "wangyou"
  ["classtype"] => string(5) ".html"
  ["newspath"] => string(0) ""
  ["filename"] => int(0)
  ["filetype"] => string(5) ".html"
  ["openpl"] => int(0)
  ["openadd"] => int(1)
  ["newline"] => int(10)
  ["hotline"] => int(10)
  ["goodline"] => int(10)
  ["classurl"] => string(0) ""
  ["groupid"] => int(0)
  ["myorder"] => int(0)
  ["filename_qz"] => string(0) ""
  ["hotplline"] => int(10)
  ["modid"] => int(13)
  ["checked"] => int(1)
  ["firstline"] => int(10)
  ["bname"] => string(12) "手机网游"
  ["islist"] => int(0)
  ["searchtempid"] => int(0)
  ["tid"] => int(13)
  ["tbname"] => string(4) "game"
  ["maxnum"] => int(0)
  ["checkpl"] => int(0)
  ["down_num"] => int(2)
  ["online_num"] => int(2)
  ["listorder"] => string(7) "id DESC"
  ["reorder"] => string(13) "newstime DESC"
  ["intro"] => string(0) ""
  ["classimg"] => string(0) ""
  ["jstempid"] => int(1)
  ["addinfofen"] => int(0)
  ["listdt"] => int(0)
  ["showclass"] => int(0)
  ["showdt"] => int(0)
  ["checkqadd"] => int(0)
  ["qaddlist"] => int(0)
  ["qaddgroupid"] => string(0) ""
  ["qaddshowkey"] => int(0)
  ["adminqinfo"] => int(0)
  ["doctime"] => int(0)
  ["classpagekey"] => string(0) ""
  ["dtlisttempid"] => int(35)
  ["classtempid"] => int(1)
  ["nreclass"] => int(0)
  ["nreinfo"] => int(0)
  ["nrejs"] => int(0)
  ["nottobq"] => int(0)
  ["ipath"] => string(4) "game"
  ["addreinfo"] => int(1)
  ["haddlist"] => int(0)
  ["sametitle"] => int(0)
  ["definfovoteid"] => int(0)
  ["wburl"] => string(0) ""
  ["qeditchecked"] => int(0)
  ["wapstyleid"] => int(0)
  ["repreinfo"] => int(0)
  ["pltempid"] => int(0)
  ["cgroupid"] => string(0) ""
  ["yhid"] => int(0)
  ["wfid"] => int(0)
  ["cgtoinfo"] => int(0)
  ["bdinfoid"] => string(0) ""
  ["repagenum"] => int(0)
  ["keycid"] => int(0)
  ["allinfos"] => int(1078)
  ["infos"] => int(1165)
  ["addtime"] => int(1592302560)
 }
 ["unzippic"] => string(103) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/thumbnail/webp/w120q90/Wali/bc2ddc906cf10edd3afe34905491e8e2.webp"
 ["cat"] => string(20) "卡牌,放置,角色"
 ["filesize"] => string(6) "1287MB"
 ["xbpy"] => string(39) "高爆福利召唤,探索异界冒险"
 ["softsay"] => string(1281) "《魔兽大冒险》融合冒险探索+放置卡牌玩法,游戏侧重保留纯粹的抽卡快感,加入冒险手游对未知副本猎奇心的期待,冒险之旅即将启程。上线百抽福利从不吝啬,轻松组建属于自己的羁绊阵容。   通过减少前期过度分散培养系统,还原儿时集卡游戏那份最简单,喜欢冒险的快乐。卡组阵容混搭、布阵微调、羁绊合击、副阵助威,每次指尖微操将是策略智慧的体现,一场冒险激战胜负的关键。各位即将踏入异世界的冒险家:你们好!命运让彼此能在《魔兽大冒险》相遇。  异世界资源逐渐匮乏,不同种族间利益平衡彻底崩塌,导致神灵种族撕毁联盟誓约,毁灭着异世界建立秩序!  强大神灵种族扮演它虚假正义使命,将魔兽族嗤之为资源匮乏的始作俑者,蒙骗其各异族加入神灵族阵营,被不断同化为神灵族的爪牙,神灵族同恶鹰般展开对魔兽族的围剿打压,恢复往日平静已成为最奢望的祈愿。  反抗的故事就此展开,虽然神灵族的行为将会消灭这个世界,但一群魔兽族年轻的“你”决定用对自己方式与虚假的神灵种族掀起反旗,甘愿成为「冒险者」。"
 ["banben"] => string(5) "1.0.5"
 ["download"] => array(2) {
  ["azurl"] => string(110) "https://wap.game.xiaomi.com/index.php?c=app&v=download&package=com.lcat.msdmx.mi&channel=meng_1439_352_android"
  ["iosurl"] => string(0) ""
 }
}
安卓版下载
扫一扫,下载更方便

热门合集

更多

介绍

《魔兽大冒险》融合冒险探索+放置卡牌玩法,游戏侧重保留纯粹的抽卡快感,加入冒险手游对未知副本猎奇心的期待,冒险之旅即将启程。上线百抽福利从不吝啬,轻松组建属于自己的羁绊阵容。 通过减少前期过度分散培养系统,还原儿时集卡游戏那份最简单,喜欢冒险的快乐。卡组阵容混搭、布阵微调、羁绊合击、副阵助威,每次指尖微操将是策略智慧的体现,一场冒险激战胜负的关键。各位即将踏入异世界的冒险家:你们好!命运让彼此能在《魔兽大冒险》相遇。 异世界资源逐渐匮乏,不同种族间利益平衡彻底崩塌,导致神灵种族撕毁联盟誓约,毁灭着异世界建立秩序! 强大神灵种族扮演它虚假正义使命,将魔兽族嗤之为资源匮乏的始作俑者,蒙骗其各异族加入神灵族阵营,被不断同化为神灵族的爪牙,神灵族同恶鹰般展开对魔兽族的围剿打压,恢复往日平静已成为最奢望的祈愿。 反抗的故事就此展开,虽然神灵族的行为将会消灭这个世界,但一群魔兽族年轻的“你”决定用对自己方式与虚假的神灵种族掀起反旗,甘愿成为「冒险者」。

截图

 • 魔兽大冒险-送200抽福利(1)
 • 魔兽大冒险-送200抽福利(2)
 • 魔兽大冒险-送200抽福利(3)
 • 魔兽大冒险-送200抽福利(4)
 • 魔兽大冒险-送200抽福利(5)
 • 魔兽大冒险-送200抽福利(6)

魔兽大冒险-送200抽福利 安卓版

操作系统:Android 游戏大小:1287MB 版本:v1.0.5

点击反馈,游戏 下载失败?游戏下载后 无法使用?VR之家小编十二分诚意等待着您的投诉与建议

APK文件怎么打开,下载APK文件如何安装到手机?推荐使用 3733游戏盒

专题

手机变态合计传奇 20款游戏
手机变态合计传奇
手机变态合计传奇是很多玩家都喜欢的游戏类型,小编为大家带来了手机变态合计传奇合集,方便大家更快速找到自己喜欢的游戏。为了能够让更多玩家接触到变态单职业传奇私服发布我们特意准备了这份专题,来带给玩家朋友们。接下来小编就为大家带来手机变态合计传奇,一起来看看吧,总有一款适合你。

游戏库

更多

相关文章

更多

关于我们 网站帮助 网站声明 广告合作 RSS 软件提交 网站地图

Copy 2016 vrzhijia.com. All Rights Reserved. 闽ICP备19010444号-3

健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防上当受骗 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

本站资源均收集整理于互联网,其著作权归原作者所有,如果有侵犯您权利的资源,请来信告知,我们将及时撤销相应资源。