VR之家 - 打造绿色软件APP,免费游戏,vr资源下载基地
您现在的位置:首页变态手游魔法之门OL(无限千元真充)

魔法之门OL(无限千元真充)

上线送至尊V、千万钻石、贝利,登录就送千元真充卡

魔法之门OL(无限千元真充)
游戏大小: 153.9MB 游戏分类: 卡牌,二次元
游戏语言: 简体中文 游戏授权: 免费游戏
支持系统: 安卓 更新时间: 2022-06-07
相关标签: 卡牌 二次元 BT版
array(72) {
 ["id"] => int(35378)
 ["classid"] => int(105)
 ["ttid"] => int(0)
 ["onclick"] => int(169969)
 ["plnum"] => int(0)
 ["totaldown"] => int(1298)
 ["newspath"] => string(0) ""
 ["filename"] => string(12) "mfzmOLwxqyzc"
 ["userid"] => int(12)
 ["username"] => string(5) "admin"
 ["firsttitle"] => int(0)
 ["isgood"] => int(1)
 ["ispic"] => int(0)
 ["istop"] => int(0)
 ["isqf"] => int(0)
 ["ismember"] => int(0)
 ["isurl"] => int(0)
 ["truetime"] => int(1654560345)
 ["lastdotime"] => int(1654567336)
 ["havehtml"] => int(0)
 ["groupid"] => int(0)
 ["userfen"] => int(0)
 ["titlefont"] => string(0) ""
 ["titleurl"] => string(14) "/mfzmOLwxqyzc/"
 ["stb"] => int(1)
 ["fstb"] => int(1)
 ["restb"] => int(1)
 ["keyboard"] => string(0) ""
 ["title"] => string(38) "魔法之门OL(无限千元真充)"
 ["newstime"] => int(1654560345)
 ["titlepic"] => string(111) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/59ddac4c592c77d7c5a38687c1374b13.png?x-oss-process=style/w100"
 ["titleseo"] => string(0) ""
 ["smalltextseo"] => string(0) ""
 ["type"] => string(6) "|1|14|"
 ["version"] => string(3) "1.0"
 ["platform"] => string(6) "安卓"
 ["down_a"] => string(45) "https://fb.3733.com/apk?t=/mfzmOLwxqyzc&c=181"
 ["size_a"] => string(7) "153.9MB"
 ["down_i"] => string(60) "https://xapi.3733.com/mobile.php/Mobile/Game/sub?appid=69240"
 ["size_i"] => string(0) ""
 ["down_p"] => string(0) ""
 ["size_p"] => string(0) ""
 ["smalltext"] => string(70) "上线送至尊V、千万钻石、贝利,登录就送千元真充卡"
 ["indexpic"] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/d57daf38864e05beb0e9ce29aacacef1.jpg"
 ["source_id"] => string(0) ""
 ["morepic"] => array(5) {
  [0] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/b382d584977ea08153a7cb9b58abf729.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/b382d584977ea08153a7cb9b58abf729.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
  [1] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/e6334a38159da38d5413570f81fe6650.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/e6334a38159da38d5413570f81fe6650.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
  [2] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/4282235fcfb8f9cab9509fd935591428.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/4282235fcfb8f9cab9509fd935591428.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
  [3] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/ac5a5388a784cddf1cf6ee8c9525c9db.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/ac5a5388a784cddf1cf6ee8c9525c9db.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
  [4] => array(3) {
   [0] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/214de2991caca0507d61e941989b3727.jpg"
   [1] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/214de2991caca0507d61e941989b3727.jpg"
   [2] => string(0) ""
  }
 }
 ["newstext"] => string(466) "<p>高度还原海贼动漫,由行业翘楚团队精心打磨创做,正版授权,策略卡牌回合制手游,激情四射的游戏体验,花里胡哨的游戏场景,眼花缭乱的游戏技能,上线福利多多,千元真充,珍贵材料,免费送神卡,副本掉落真充,首冲翻倍,开启无限资源商店,无限领取奖励,还在等什么呢,来征服这个新世界,成为这片大海的王,成为海贼王的男人!</p>"
 ["features"] => string(524) "<p>1、上线送至尊V、千万钻石、贝利,登录就送千元真充卡。<br/>2、每日签到送航海币,免费拿资源和GM商城等级。<br/>3、全新基金系统,一经激活,每日可领超值资源豪礼。<br/>4、在线送充值卡,完成每日任务可领超值资源道具及航海币。<br/>5、全新称号、时装系统,上阵卡牌全加成。<br/>------------------<br/>后缀说明:在线送充值卡,完成每日任务可领超值资源道具及航海币<br/>------------------</p>"
 ["activity"] => string(0) ""
 ["language"] => string(12) "简体中文"
 ["is_gs"] => int(1)
 ["operation"] => int(0)
 ["caiji_id"] => string(5) "40166"
 ["gametype"] => string(1) "5"
 ["is_peas"] => int(0)
 ["is_channel"] => int(0)
 ["is_show_down"] => int(1)
 ["packageName"] => string(29) "com.jianwan.mfzmwxqyzc.yy3733"
 ["game_rate"] => string(7) "1:50000"
 ["pay_rebate"] => string(0) ""
 ["is_show"] => int(1)
 ["extend"] => NULL
 ["packageName_bak"] => string(0) ""
 ["updateUser"] => string(10) "chenlongda"
 ["classInfo"] => array(81) {
  ["classid"] => int(105)
  ["bclassid"] => int(69)
  ["classname"] => string(12) "变态手游"
  ["sonclass"] => string(0) ""
  ["is_zt"] => int(0)
  ["lencord"] => int(10)
  ["link_num"] => int(10)
  ["newstempid"] => int(18)
  ["onclick"] => int(0)
  ["listtempid"] => int(27)
  ["featherclass"] => string(4) "|69|"
  ["islast"] => int(1)
  ["classpath"] => string(7) "game/bt"
  ["classtype"] => string(5) ".html"
  ["newspath"] => string(0) ""
  ["filename"] => int(3)
  ["filetype"] => string(5) ".html"
  ["openpl"] => int(0)
  ["openadd"] => int(1)
  ["newline"] => int(10)
  ["hotline"] => int(10)
  ["goodline"] => int(10)
  ["classurl"] => string(0) ""
  ["groupid"] => int(0)
  ["myorder"] => int(0)
  ["filename_qz"] => string(0) ""
  ["hotplline"] => int(10)
  ["modid"] => int(13)
  ["checked"] => int(1)
  ["firstline"] => int(10)
  ["bname"] => string(12) "变态手游"
  ["islist"] => int(0)
  ["searchtempid"] => int(0)
  ["tid"] => int(13)
  ["tbname"] => string(4) "game"
  ["maxnum"] => int(0)
  ["checkpl"] => int(0)
  ["down_num"] => int(2)
  ["online_num"] => int(2)
  ["listorder"] => string(7) "id DESC"
  ["reorder"] => string(13) "newstime DESC"
  ["intro"] => string(12) "栏目简介"
  ["classimg"] => string(0) ""
  ["jstempid"] => int(1)
  ["addinfofen"] => int(0)
  ["listdt"] => int(0)
  ["showclass"] => int(0)
  ["showdt"] => int(0)
  ["checkqadd"] => int(0)
  ["qaddlist"] => int(0)
  ["qaddgroupid"] => string(0) ""
  ["qaddshowkey"] => int(0)
  ["adminqinfo"] => int(0)
  ["doctime"] => int(0)
  ["classpagekey"] => string(15) "页面关键字"
  ["dtlisttempid"] => int(27)
  ["classtempid"] => int(1)
  ["nreclass"] => int(0)
  ["nreinfo"] => int(1)
  ["nrejs"] => int(0)
  ["nottobq"] => int(0)
  ["ipath"] => string(1) "/"
  ["addreinfo"] => int(1)
  ["haddlist"] => int(0)
  ["sametitle"] => int(0)
  ["definfovoteid"] => int(0)
  ["wburl"] => string(0) ""
  ["qeditchecked"] => int(0)
  ["wapstyleid"] => int(0)
  ["repreinfo"] => int(0)
  ["pltempid"] => int(0)
  ["cgroupid"] => string(0) ""
  ["yhid"] => int(0)
  ["wfid"] => int(0)
  ["cgtoinfo"] => int(0)
  ["bdinfoid"] => string(0) ""
  ["repagenum"] => int(0)
  ["keycid"] => int(0)
  ["allinfos"] => int(2228)
  ["infos"] => int(2144)
  ["addtime"] => int(1528192135)
 }
 ["unzippic"] => string(86) "https://cimg.vrzhijia.com/upload/cimg/icon/202206/59ddac4c592c77d7c5a38687c1374b13.png"
 ["cat"] => string(16) "卡牌,二次元"
 ["filesize"] => string(7) "153.9MB"
 ["xbpy"] => string(70) "上线送至尊V、千万钻石、贝利,登录就送千元真充卡"
 ["softsay"] => string(459) "高度还原海贼动漫,由行业翘楚团队精心打磨创做,正版授权,策略卡牌回合制手游,激情四射的游戏体验,花里胡哨的游戏场景,眼花缭乱的游戏技能,上线福利多多,千元真充,珍贵材料,免费送神卡,副本掉落真充,首冲翻倍,开启无限资源商店,无限领取奖励,还在等什么呢,来征服这个新世界,成为这片大海的王,成为海贼王的男人!"
 ["banben"] => string(3) "1.0"
 ["download"] => array(2) {
  ["azurl"] => string(53) "https://www.vrzhijia.com/game/downs_az_105_35378.html"
  ["iosurl"] => string(54) "https://www.vrzhijia.com/game/downs_ios_105_35378.html"
 }
}
安卓版下载 苹果版下载
扫一扫,下载更方便

热门合集

更多

介绍

高度还原海贼动漫,由行业翘楚团队精心打磨创做,正版授权,策略卡牌回合制手游,激情四射的游戏体验,花里胡哨的游戏场景,眼花缭乱的游戏技能,上线福利多多,千元真充,珍贵材料,免费送神卡,副本掉落真充,首冲翻倍,开启无限资源商店,无限领取奖励,还在等什么呢,来征服这个新世界,成为这片大海的王,成为海贼王的男人!

游戏特色

1、上线送至尊V、千万钻石、贝利,登录就送千元真充卡。
2、每日签到送航海币,免费拿资源和GM商城等级。
3、全新基金系统,一经激活,每日可领超值资源豪礼。
4、在线送充值卡,完成每日任务可领超值资源道具及航海币。
5、全新称号、时装系统,上阵卡牌全加成。
------------------
后缀说明:在线送充值卡,完成每日任务可领超值资源道具及航海币
------------------

截图

 • 魔法之门OL(无限千元真充)(1)
 • 魔法之门OL(无限千元真充)(2)
 • 魔法之门OL(无限千元真充)(3)
 • 魔法之门OL(无限千元真充)(4)
 • 魔法之门OL(无限千元真充)(5)

魔法之门OL(无限千元真充) 安卓版

操作系统:Android 游戏大小:153.9MB 版本:v1.0

点击反馈,游戏 下载失败?游戏下载后 无法使用?VR之家小编十二分诚意等待着您的投诉与建议

APK文件怎么打开,下载APK文件如何安装到手机?推荐使用 3733游戏盒

专题

卡牌单机手机游戏内购破解版 20款游戏
卡牌单机手机游戏内购破解版
卡牌单机手机游戏内购破解版有哪些?破解版的卡牌,可以让小伙伴们上线就轻松获得很多的高级卡牌,接下来VR之家的小编给大家带来单机版卡牌游戏破解版,快来一起看看吧!

游戏库

更多

相关文章

更多

关于我们 网站帮助 网站声明 广告合作 RSS 软件提交 网站地图

Copy 2016 vrzhijia.com. All Rights Reserved. 闽ICP备19010444号-3

健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防上当受骗 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

本站资源均收集整理于互联网,其著作权归原作者所有,如果有侵犯您权利的资源,请来信告知,我们将及时撤销相应资源。